Omgeving

De Omgeving

Een kleine greep uit een aantal activiteiten en bezienswaardigheden in de omgeving van ons  terrein de Vaarselhof:

 • De wandel- en fietsroutes  over de hei en door de bossen van o.a. Lierop, Someren, Heeze.
 • Asten heeft een Nationaal Klok en Peelmuseum, omgeven door een natuurtuin
 • Ospel  met zijn Nationaal Park “de Groote Peel”  met bezoekerscentrum “Mijl op Zeven”
 • In Someren is aan de vlindertuin “Klein Costa Rica” een bezoek de moeite waard.
 • Lierop met zijn pannekoekenhuis “Herbergh de Coeckepanne”
 • Heeze heeft leuke winkels en een aantal terrasjes en er is een mogelijkheid het Kasteel Eymerick te bezoeken
 • Helmond met de zaterdagmarkt aanvang 8.00 uur, en het cultureel centrum “De cacaofabriek” met terrassen  en restaurant
 • Helmond beschikt  over een sauna van Zuidkade, met korting voor NFN-leden
 • Ook Geldrop heeft een sauna  “Spa Sense”
 • Nabij Valkenswaard kunt u kanovaren op de Dommel en uitgebreid wandelen in natuurgebied “De Malpie”
 • Ook de Venbergse watermolen met restaurant is een bezoek waard.
 • Valkenswaard is het middelpunt van de Kempen.

Adressen, tijden en eventuele toegangsprijzen zijn te vinden op de desbetreffende web-sites

Someren

De oudst bekende vermelding over Someren stamt uit 1212, en in 2005 werd gevierd dat Someren 700 jaar geleden zelfbestuur kreeg: een dorp met een lange historie!
In een akte uit het archief van de abdij van Postel is sprake van ´Sumeren´.
In andere oude archiefstukken duikt Someren onder diverse benamingen op, bijvoorbeeld als ´Zomeren´ of ´Zoemeren´. 

De naam Someren wordt op verschillende manieren verklaard. Sommigen zoeken de naamafleiding in so/soe (= water)-ma (= land)- ren (= grens).
Volgens een andere naamverklaring dankt Someren haar naam aan het feit dat de Aa hier uit ´Seven Moeren´ zou ontspringen.
Tenslotte zijn er ook mensen die veronderstellen dat de naam dateert uit de vóór-Germaanse tijd.
Daarbij verwijst men naar de verwantschap met de Belgische Zomergems of de Duitse Sumeringa´s, in de betekenis van zomerweide, of aan een afleiding van de naam Sumaro of Zomer.

De abdij van Postel heeft vanaf haar ontstaan veel invloed gehad op Someren en Lierop.
Vandaar dat we ook Lierop voor het eerst tegen komen in de archieven van de abdij.
In een akte uit 1155 wordt Lierop genoemd als ´Lirdob´ en ´Lindor´.
In oude stukken wordt Lierop ook vaak ´Leyendorp´ genoemd.
Uit die benaming wordt ook de naam Lierop verklaard, als dorp aan de ´Lije´ (= waterloop).
Meer informatie over de geschiedenis van Someren vindt u o.a. terug in het boek van dhr. Coenen, Hertog Jan en de Zummerse Mens.

De voormalige gemeenten Lierop en Someren werden in 1935 samengevoegd tot de huidige gemeente Someren.
Tegenwoordig is Someren een gezellig plattelandsdorp, te midden van een prachtig natuurlandschap.

Over Someren-Heide

De benaming ´Heide´ is overgenomen van het uitgestrekte ontginningsgebied waaruit het ontginningsdorp is ontstaan.
Op kaarten staat het gebied onder de naam ´De Heide´ of de ´Somerense Heide´.

In de periode tot 1835 bestond het gebied ten zuiden van Someren vooral uit heide en woeste gronden.

De eerste ontginningen vonden vooral plaats direct aan de Nieuwendijk.
Pas vanaf 1920 werd in een hoog tempo de ontginning van grote delen van Someren aangepakt.

In 1931 werd een noodschool gesticht, en de bouw van de school gaf aanleiding tot de stichting van een parochie.

Hiermee was vanuit de afzonderlijke ontginningsboerderijen in Someren een nieuwe dorpsgemeenschap geboren, die voortaan als Someren-Heide bekend zou staan.